23 พ.ค 65 การประชุม กอ.นชท. วาระพิเศษ ณ บก.ทท.
23 พ.ค 65 การประชุม กอ.นชท. วาระพิเศษ ณ บก.ทท.
11-12 พ.ค 65 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่เกี่ยวกับ MOU ไทย-กัมพูชา ณ จ.ประจวบศีรีขันต์
11-12 พ.ค 65 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่เกี่ยวกับ MOU ไทย-กัมพูชา ณ จ.ประจวบศีรีขันต์

กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

127 กองบัญชาการกองทัพไทย อาคารหมายเลข 3 
ซอย แจ้งวัฒนะ 7 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Link แผนที่ https://goo.gl/maps/Yt8whbDFTan

โทร.02-572-1933  

fax.02-575-6453

โทรทหาร 5721933

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่กองบัญชาการกองทัพไทย

map rtarf

Add comment


Security code
Refresh