ปีงบประมาณย้อนหลัง

Mission banner64 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง อาคาร ๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน ๑๖ ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน ๒๐ ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ๑ คัน ๗ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ

Mission banner65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง อาคาร ๓ ชั้น ๑ - ๘ บก.ทท.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัด มด ปลวก หนู และแมลงสาบ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๘ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ