4 ก.พ.65 ลาดระเวร่วมตามลำแม่น้ำโขง โดยชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย - ลาว
4 ก.พ.65 ลาดระเวร่วมตามลำแม่น้ำโขง โดยชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย - ลาว