bjgboss.png
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมาชิก Loginใคร online อยู่บ้าง

เรามี 201 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1853
mod_vvisit_counterเมื่อวาน14297
mod_vvisit_counterสัปดาหฺนี้32014
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว107542
mod_vvisit_counterเดือนนี้302529
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว474185
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด4769087

เรามี: 201 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 54.224.121.67
 , 
Today: พ.ย. 20, 2017

สถิติต่าง ๆ

สมาชิก : 19
Content : 414
เว็บลิงก์ : 2
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 725755
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

headline02 

 

00_0

 

     มื่อ พ.ศ.2520 ประเทศเพื่อนบ้านของไทย คือ กัมพูชาและลาวได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายคอมมิวนิสต์โดยสิ้นเชิงแล้วนั้น ฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้ใช้สองประเทศเป็นฐานปฏิบัติการในการคุกคาม ความมั่นคงของไทยอยู่ต่อไป ก่อให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งตามแนวชายแดน ไทย - กัมพูชา และ ไทย - ลาว อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง กองบัญชาการทหารสูงสุดส่วนหน้า จึงได้ปรับบทบาทและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงชายแดนมากยิ่งขึ้น โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด (ศอร.บก.ทหารสูงสุด) ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานกับเหล่าทัพและส่วนราชการต่าง ๆ ในการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงชายแดน และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2521 นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งเรื่องการป้องกันชายแดน โดยให้กองทัพจัดกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพไทยมาจนถึงปัจจุบัน

005   006

008

     ต่อมาในปี พ.ศ.2523 ได้จัดให้มีสำนักงานความมั่นคงชายแดน ด้านกัมพูชา ด้านลาว ด้านพม่า ด้านมาเลเซีย และสำนักงานเลขานุการโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน เป็นหน่วยงานเฉพาะกิจ ขึ้นตรงกับฝ่ายยุทธการ ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2536 - 2537 ได้มีการปรับปรุงอัตราการจัดโดยแยกสำนักงานความมั่นคงชายแดนทั้งสี่ด้าน และสำนักงานเลขานุการโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน เป็นหน่วยขึ้นตรงศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด และเปลี่ยนชื่อสำนักงานความมั่นคงชายแดนด้านกัมพูชา เป็น ศูนย์อำนวยการร่วม 101 ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด,  สำนักงานความมั่นคงชายแดนด้านลาว เป็น ศูนย์อำนวยการร่วม 102 ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด,  สำนักงานความมั่นคงชายแดนด้านพม่า เป็น ศูนย์อำนวยการร่วม 103 ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด,  สำนักความมั่นคงชายแดนด้านมาเลเซีย เป็น ศูนย์อำนวยการร่วม 104 ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด  และสำนักงานเลขานุการ โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน เป็น ศูนย์อำนวยร่วม 105 ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด ตามลำดับ โดยมี  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด

 

 009

     ห้วง พ.ศ.2526 - 2540 นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผอ.นชท.) ทั้งสี่ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และ มาเลเซีย มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และร้องขอการสนับสนุนจากทุกส่วนราชการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ศูนย์อำนวยการร่วม  ต่อมาในปี พ.ศ.2540 - 2543 ได้มีการปรับปรุงอัตราการจัดโดยจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะกิจ ขึ้นตรง ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด อีก 3 หน่วย ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการร่วม 106 ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด 007รับผิดชอบด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และปฏิบัติหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล,  ศูนย์อำนวยการร่วม 107 ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด  รับผิดชอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีในอนุสัญญาออตตาวา ว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล  โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมด้วย  และศูนย์อำนวยการร่วม 108 ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด  ซึ่งรับผิดชอบด้านยาเสพติดในเรื่องการป้องกันการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และปฏิบัติหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการประสานงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ กองบัญชาการทหารสูงสุด

 

010     

     พ.ศ.2543 ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด / กองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (ศอร.บก.ทหารสูงสุด / กอ.นชท.) ได้ย้ายที่ตั้งเป็นครั้งที่สามเข้าที่ตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดแห่งใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จนถึงปัจจุบัน  อนึ่ง เมื่อ  30 สิงหาคม 2544 นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งสี่ประเทศ โดยยกเลิกคำสั่งที่ออกให้ในปี พ.ศ.2536-2540 รวม 4 ฉบับ  ให้เป็นฉบับเดียวกันและปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของผู้บัญชาการทหารสูงสุด / ผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2011 เวลา 10:30 น.
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมาชิกฝากข้อความ

Latest Message: 4 years, 9 months ago
 • ร.ท.พ : เรียน ผอ.กลก.ฯ ระบบเวียนทราบระยะที่ 1 ผมดูแล้วไม่ค่อยมีคนรับ และไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควร อยากให้ ผอ.ช่วยกระตุ้นในที่ประชุม MB ด้วยกองต่างๆจะได้ให้ความสนใจมากกว่าที่เป็นอยู่
 • ร.ท.พ : เรียน ผอ.กลก.ฯ
 • Krisdakorn : งานกอล์ฟการกุศล ศุกร์ 20 ก.ค.55 ปีละครั้ง ช่วยกันหน่อยครับ
 • Krisdakorn : คู่มือการปฏิบัติงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ออกแล้ว
 • ร.ท.พ : ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณ ผอ.ฮ๊อบ ที่ช่วยทำเสียงการประชุม กอ.นชท.ที่ผ่านมา ทำให้ผมลดความตรึงเครียด ณ เวลาขนาดนั้นไปได้หลายเท่าตัว ผลงานหลังจากการประชุม มีหน่วยที่เข้าร่วมประชุม
 • ร.ท.พ : อยากให้ตั้งกระทู้กรณีข้อพิพาทไทย - กพช. เพื่อรับฟังความคิดเห็น
 • ร.ท.พ : เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับเรื่องปกป้องสถาบัน อยากให้ข้าราชการ ชด.ทหาร มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
 • Administrato : ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สามารถใช้ได้แล้วครับ
 • Thawee muan : สรุปผลการประชุม กอ.นชท.ด้านลาว ประจำปีงบประมาณ 2554 ตามไปดูได้นะครับ ในบอร์ดสนทนา
 • Krisdakorn : มีบบทความดีๆ ในบอร์ดสนทนา ให้ความรู้ดีมาก ตามไปดูเลยครับ
 • Krisdakorn : mod_MSN chat เป็นการคุยออนไลน์ ช่วงที่ admin on M อยู่
 • Krisdakorn : เพิ่ม module MSN chat คุยกับ admin โดย click ที่มุมบนด้านขวา 3/4/54
 • Administrato : ก่อนออกจาก web ช่วยให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุง web ในสมุดเยี่ยมชมด้วยครับ
 • Krisdakorn : ลง Use Case diagram การพัฒนาระบบเวียนทราบฯ ชด.ทหาร (แนวทางนวัตกรรม 2554) ในบอร์ดสนทนา
 • Krisdakorn : ลงภาพกิจกรรมงานกาชาด 54 1/04/54
 • Krisdakorn : ลงภาพกิจกรรมพิธีส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพม่า 31/03/54
 • Krisdakorn : ลง flash งานวันกองทัพพม่า / ภาพกิจกรรมงานวันกองทัพพม่า, กลก.ร่วม HLC ไทย-มซ., สัมมนากองชายแดนไทย-ลาว
 • Krisdakorn : ลง flash กอ.นชท. และคำคมจากจีน ประกอบเสียงดนตรีบรรเลงด้วยซอด้วงจีน ใน wwebboard
 • watchareeya : ลงภาพกิจกรรมการประชุม กอ.นชท.ด้านลาว ในคลังภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
 • watchareeya : ใส่ข้อมูลการประชุม กอ.นชท.ด้านลาว ในบอร์ดสนทนา

Only registered users are allowed to post

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player