จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงาน พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง"ประจำปี ๒๕๖๔ 
ตรวจพื้นที่จุดผ่านแดนถาวร บ.พุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยม นปพท.5และรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย - เมียนมา ด้าน จ.กาญจนบุรี 

กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

127 กองบัญชาการกองทัพไทย อาคารหมายเลข 3 
ซอย แจ้งวัฒนะ 7 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Link แผนที่ https://goo.gl/maps/Yt8whbDFTan

โทร. 02-575-6453

โทรทหาร 5721933

แผนที่กองบัญชาการกองทัพไทย

map rtarf

Add comment


Security code
Refresh