จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงาน พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง"ประจำปี ๒๕๖๔ 
ตรวจพื้นที่จุดผ่านแดนถาวร บ.พุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยม นปพท.5และรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย - เมียนมา ด้าน จ.กาญจนบุรี 

จก.ชด.ทหาร และคณะ ร่วมหารือข้อราชการกับ มทภ.3 ณ ห้องรับรอง 1 บก.ทภ.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก

Mission banner2

 

จก.ฯ นำคณะหารือฯ มทภ.3 201127 3

 

 วันที่ 5 พ.ย 63

จก.ชด.ทหาร และคณะ ร่วมหารือข้อราชการกับ มทภ.3
ณ ห้องรับรอง 1 บก.ทภ.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก

1177430741

<ย้อนกลับ