จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงาน พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง"ประจำปี ๒๕๖๔ 
ตรวจพื้นที่จุดผ่านแดนถาวร บ.พุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยม นปพท.5และรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย - เมียนมา ด้าน จ.กาญจนบุรี 

Mission banner2

 

caeae2da4af3c4495b78e10699b3afa97 33738299 210110 0

23 ธ.ค.63
 เวลา ๑๓๓๐ จก.ชด.ทหาร และภริยา มอบเงินให้กับ
นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เพื่อจัดกิจกรรมกาชาดประจำปี ๒๕๖๓  
ณ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. 

1177430741

<ย้อนกลับ