จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงาน พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง"ประจำปี ๒๕๖๔ 
ตรวจพื้นที่จุดผ่านแดนถาวร บ.พุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยม นปพท.5และรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย - เมียนมา ด้าน จ.กาญจนบุรี 

Mission banner2

 

30 63 210110 15

30 พ.ย.63
จก.ชด.ทหาร และคณะ เดินทางไปหารือข้อราชการ
กับ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส.
ณ สำนักงาน ป.ป.ส.

1177430741

<ย้อนกลับ