จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงาน พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง"ประจำปี ๒๕๖๔ 
ตรวจพื้นที่จุดผ่านแดนถาวร บ.พุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยม นปพท.5และรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย - เมียนมา ด้าน จ.กาญจนบุรี 

Mission banner2

 

จก.นำคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.จันทบุรี 201127 1

 

 ระหว่าง วันที่ 17 - 18 พ.ย 63

จก.ชด.ทหาร นำคณะหารือข้อราชการกับ กปช.จต.
และตรวจเยี่ยมโครงการพลังงานทดแทนในหมู่บ้าน พื้นที่ จ.จันทบุรี

1177430741

<ย้อนกลับ