23 ธ.ค.63  จก.ชด.ทหาร และภริยา มอบเงินให้กับ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เพื่อจัดกิจกรรมกาชาดประจำปี ๒๕๖๓   ณ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. 
18 ธ.ค.63 การประชุม กอ.นชท. ปี 64 โดยมี ผบ.ทสส./ผอ.นชท. เป็นประธาน  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร บก.ทท. 
30 พ.ย.63 จก.ชด.ทหาร และคณะ เดินทางไปหารือข้อราชการ กับ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ณ สำนักงาน ป.ป.ส.