17 ต.ค.62 เวลา 0830 จก.ชด.ทหาร นำคณะเข้าพบและหารือข้อราชการกับ มทภ.2 ในการปฎิบัติงานด้านการประสานความร่วมมือชายแดน และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด ไทย -ลาว ไทย - กพช ณ บก.ทภ.2
17 ต.ค.62 เวลา 1100 เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหัวบึง ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จว.น.ม.7
16 ต.ค.62 จก.ชด.ทหาร เข้าพบและหารือข้อราชการกับ ปล.มท. เพื่อประสานความ ร่วมมือในการดำเนินงานด้านความมั่นคงชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ณ มท.
15 ต.ค.62 เวลา 1400 จก.ชด.ทหาร นำคณะ เข้าพบและหารือข้อราชการ กับ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฏหมาย และ คณะ ณ กระทรวงต่างประเทศ
15 ต.ค.62 เวลา 1030 จก.ชด.ทหาร นำคณะ เข้าพบและหารือข้อราชการ กับ จก.ผท.ทหารและคณะ ณ ผท.ทหาร
7 ต.ค.62 เวลา 0709 จก.ชด.ทหาร นำกำลังพล ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย ณ บก.ทท.และ ทำบุญ ณ วัดหลักสี่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 13
จก.ชด.ทหาร และครอบครัวพร้อมด้วยกำลังพล รวม 12 คน ร่วมวิ่งการกุศล "กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน" ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.
+รายงานผลการปฐมนิเทศ ชด.ทหาร 10-12 ต.ค.61 

ปี 2562
+แผนปฏิบัติราชการกรมกิจการชายแดนทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
+แผนสื่อสารองค์กร ของ ชด.ทหาร ประจำปี 2562
+การแจ้งผลการปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบติราชการ วงรอบ 1-62
+ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
+คณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและอัตราการจัด ชด.ทหาร
+คำรับรองการปฏิบัติราาชการ ประจำปี 2562
+คำสั่ง ก.พ.ร. ชด.ทหาร ประจำปี 2562
+นโยบาย จก.ชด.ทหาร ประจำปี 2562
+ผลการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 1-2562
+ผลการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 2-2562
+ผลการประชุมหารือเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
1177430741
แผน 4 ปี
1177430741
แผนปิฏิบัติราชการปี 2561
1177430741
EA
1177430741
Knowledge Management
1177430741

Add comment


Security code
Refresh