กิจกรรมด้านวัฒนธรรมระหว่างกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชา ทอดผ้าป่าร่วมกัน ณ วัดจันทร์บุรีวงศ์
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหารระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๑ ๑๑-๑๓ มิ.ย.๖๑
การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มเติมความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย – ลาว
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร ดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

Mission banner2

 IMG 6816

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeIda8c971211b
 

การประชุม Sub - GBC ไทย-ลาว ครั้งที่ ๕๙
ณ รร.เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เมือง .จ.เชียงราย
ระหว่าง ๑๖ - ๒๐ ก.ค.๖๑

1177430741


127031

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeId5ac37a449f
 

ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - เมียนมา จัดการประชุมหารือและให้การรับรอง
ผู้แทนกองทัพเมียนมาและคณะในโอกาสเดินทางเข้าแข่งขันกีฬามิตรภาพ
ระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๒
ณ จ.เชียงราย
ระหว่าง ๒๓ - ๒๗ ก.ค.๖๑

1177430741

 

493411

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeId3bb4dd71e1
 

ชด.ทหาร/สลก. GBC ไทย – กพช. จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม (ทอดผ้าป่า)
ร่วมกับกองทัพกัมพูชา เพื่อหาเงินร่วมสร้างพระอุโบสถวัดในชนบท
ณ วัดจันทร์บุรีวงศ์ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๒๓ มิ.ย.๖๑

1177430741

จก.รับโล่ห์ยาเสพติด 180625 0001

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeIdd29f4192bb

พล.ท. คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ จก.ชด.ทหาร เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ประเภทองค์กรระดับดีเด่น
ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
๒๒ มิ.ย.๖๑

1177430741

1

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeIdb3a6a5f568

การประชุมและศึกษาดูงานหมู่บ้านคู่ขนานสีขาว ไทย - กัมพูชา - สปป.ลาว
ณ โรงแรมลายทอง จังหวัด อุบลราชธานี 

๑๘ - ๒๐ มิ.ย.๖๑

 

1177430741

 

 

3

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeIdd2a3319e96

ไทย - เมียนมา จัดการแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหารไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๑
เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทสส. ณ บก.ทท. และการศึกษาดูงานศูนย์โรคหัวใจสิรินธร รพ.รร.๖
ระหว่าง ๑๑ - ๑๕ มิ.ย.๖๑

1177430741

 

23

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeIddc6d7637fd

การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มเติมความร่วมมือ
ในการป้องกันยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย – ลาว
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

1177430741

Play1Pressedไปหน้าที่ 2