17 ต.ค.62 เวลา 0830 จก.ชด.ทหาร นำคณะเข้าพบและหารือข้อราชการกับ มทภ.2 ในการปฎิบัติงานด้านการประสานความร่วมมือชายแดน และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด ไทย -ลาว ไทย - กพช ณ บก.ทภ.2
17 ต.ค.62 เวลา 1100 เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหัวบึง ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จว.น.ม.7
16 ต.ค.62 จก.ชด.ทหาร เข้าพบและหารือข้อราชการกับ ปล.มท. เพื่อประสานความ ร่วมมือในการดำเนินงานด้านความมั่นคงชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ณ มท.
15 ต.ค.62 เวลา 1400 จก.ชด.ทหาร นำคณะ เข้าพบและหารือข้อราชการ กับ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฏหมาย และ คณะ ณ กระทรวงต่างประเทศ
15 ต.ค.62 เวลา 1030 จก.ชด.ทหาร นำคณะ เข้าพบและหารือข้อราชการ กับ จก.ผท.ทหารและคณะ ณ ผท.ทหาร
7 ต.ค.62 เวลา 0709 จก.ชด.ทหาร นำกำลังพล ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย ณ บก.ทท.และ ทำบุญ ณ วัดหลักสี่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 13
จก.ชด.ทหาร และครอบครัวพร้อมด้วยกำลังพล รวม 12 คน ร่วมวิ่งการกุศล "กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน" ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.

Mission banner2

caeae2da4af3c4495b78e10699b3afa97 26214072 191017 0020

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeId1f33bb83f0

17 ต.ค.62 เวลา 1100 เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ณ บ้านหัวบึง ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จว.น.ม.7

1177430741

25303

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeId62d67a3fb5

17 ต.ค.62 เวลา 0830 จก.ชด.ทหาร นำคณะเข้าพบและหารือข้อราชการกับ มทภ.2
ในการปฎิบัติงานด้านการประสานความร่วมมือชายแดน และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด
ไทย -ลาว ไทย - กพช ณ บก.ทภ.2

1177430741

25008

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeId21937a5848

6 ต.ค.62  เวลา 1330 จก.ชด.ทหาร นำคณะเข้าพบและหารือข้อราชการ
กับ ปล.มท. และคณะ
เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน
ด้านความมั่นคงชายแดนและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
ณ กระทรวงมหาดไทย
1177430741

24617

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeIde6707516de

15 ต.ค.62 เวลา 1400 จก.ชด.ทหาร นำคณะ เข้าพบและหารือข้อราชการ
กับ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฏหมาย และ คณะ ณ กระทรวงต่างประเทศ

1177430741
24522

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeIdecf166d66f

4 ต.ค.62  เวลา 1030 จก.ชด.ทหาร นำคณะ เข้าพบและหารือข้อราชการ
กับ จก.ผท.ทหารและคณะ ณ ผท.ทหาร1177430741

20552

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeIdcb5f7de0fb

7 ต.ค.62 เวลา 0709 จก.ชด.ทหาร นำกำลังพล
ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย ณ บก.ทท.และ
ทำบุญ ณ วัดหลักสี่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 13

1177430741 2002

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeId92e3dba156

 6 ต.ค.62 เวลา 0600 จก.ชด.ทหาร และครอบครัวพร้อมด้วยกำลังพล รวม 12 คน
ร่วมวิ่งการกุศล "กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน" ครั้งที่ 18
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.

1177430741

 

Play1Pressedไปหน้าที่ 2