จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงาน พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง"ประจำปี ๒๕๖๔ 
ตรวจพื้นที่จุดผ่านแดนถาวร บ.พุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยม นปพท.5และรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย - เมียนมา ด้าน จ.กาญจนบุรี 

News ชด.ทหาร เรื่อง มาตรการเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
News การอบรมความรู้ เรื่อง Covid -19 

Mission banner2

 

จก.นำคณะร่วมพิธีเปิดการอบรมบุคลากรฯด้านความมั่นคง 210330 0

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeId2540204ac5
 

ระหว่าง 24-26 มี.ค.64
สพม.ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงาน
พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง"ประจำปี ๒๕๖๔ 
ในหัวข้อ การขับเคลื่อนงานจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลฃเกาะแก่ง และชุมชนพื้นที่สูง
ณ รร.เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และ รร. ณ เวลา จ.ราชบุร

1177430741

 

จก.นำคณะตรวจพื้นที่ จ.กาญจนบุรี 210309 0

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeId6b5234ebca
 

4 มี.ค.64
จก.ชด.ทหาร และคณะ ตรวจพื้นที่จุดผ่านแดนถาวร บ.พุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ตรวจเยี่ยม นปพท.5
และรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย - เมียนมา ด้าน จ.กาญจนบุรี 
ณ นปพท.5 บ.พุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

1177430741

caeae2da4af3c4495b78e10699b3afa97 34945925 210309 1

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeId8ca03f7d2a
 

1 มี.ค.64
 จก.ชด.ทหาร ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.)
รุ่นที่ 8 ในหัวข้อ "กองทัพไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"
ณ ห้องอบรม 2 ชั้น 4 อาคารเรียน สจว.สปท.

1177430741

จก.VTC กับ หน.กรมทหารชายแดน สปป.ลาว 210309 1

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/index.php#sigFreeId8fc42ae81b
 

10 ก.พ.64
จก.ชด.ทหาร/ลก. GBC ไทย – ลาว เป็นประธานการประชุมหารือกองเลขานุการ
GBC ไทย – ลาว ผ่านระบบ VTC โดยมี พล.จ. สีพัน พุดทะวง หน.กรมทหารชายแดน
กรมใหญ่เสนาธิการ ทปล./ลก. GBC ลาว – ไทย เป็นประธานร่วม
ณ ห้องเจ้าพระยาไชยานุภาพ

1177430741

 

23 ธ.ค.63    มอบเงินให้กับนายกสมาคมแม่บ้าน กิจกรรมกาชาดประจำปี 2563
13 ธ.ค.63    ประชุม กอ.นชท. ปี 64
14 ธ.ค.63    สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงชายแดน ไทย - กัมพูชา และ ไทย - ลาว
30 พ.ย.63 
   หารือข้อราชการเลขาธิการ ป.ป.ส.    
17 พ.ย 63    จก.ชด.ทหาร นำคณะหารือข้อราชการกับ กปช.จต.
16 พ.ย 63    สัมมนาเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงชายแดนไทย-เมียนมา
5 พ.ย 63      จก.ชด.ทหาร และคณะ ร่วมหารือข้อราชการกับ มทภ.3
8 ต.ค 63      วันคล้ายวันสถาปนา ชด.ทหาร ครบรอบปีที่ 14