ติดต่อเรา


สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
 

                      ประจำปีงบประมาณ 2553

     
    ประจำเดือน มี.ค.53   ประจำเดือน ก.ย.53
    ประจำเดือน ก.พ.53   ประจำเดือน ส.ค.53
    ประจำเดือน ม.ค.53   ประจำเดือน ก.ค.53
    ประจำเดือน ธ.ค.52   ประจำเดือน มิ.ย.53
    ประจำเดือน พ.ย.52   ประจำเดือน พ.ค.53
    ประจำเดือน ต.ค.52   ประจำเดือน เม.ย.53
     

                      ประจำปีงบประมาณ 2554

     
    ประจำเดือน มี.ค.54   ประจำเดือน ก.ย.54
    ประจำเดือน ก.พ.54   ประจำเดือน ส.ค.54
    ประจำเดือน ม.ค.54   ประจำเดือน ก.ค.54
    ประจำเดือน ธ.ค.53   ประจำเดือน มิ.ย.54
    ประจำเดือน พ.ย.53   ประจำเดือน พ.ค.54
    ประจำเดือน ต.ค.53   ประจำเดือน เม.ย.54
     

                      ประจำปีงบประมาณ 2555

     
    ประจำเดือน มี.ค.55   ประจำเดือน ก.ย.55
    ประจำเดือน ก.พ.55   ประจำเดือน ส.ค.55
    ประจำเดือน ม.ค.55   ประจำเดือน ก.ค.55
    ประจำเดือน ธ.ค.54   ประจำเดือน มิ.ย.55
    ประจำเดือน พ.ย.54   ประจำเดือน พ.ค.55
    ประจำเดือน ต.ค.54   ประจำเดือน เม.ย.55
     

                      ประจำปีงบประมาณ 2556

     
    ประจำเดือน มี.ค.56   ประจำเดือน ก.ย.56
    ประจำเดือน ก.พ.56   ประจำเดือน ส.ค.56
    ประจำเดือน ม.ค.56   ประจำเดือน ก.ค.56
    ประจำเดือน ธ.ค.55   ประจำเดือน มิ.ย.56
    ประจำเดือน พ.ย.55   ประจำเดือน พ.ค.56
    ประจำเดือน ต.ค.55   ประจำเดือน เม.ย.56
     

                      ประจำปีงบประมาณ 2557

     
    ประจำเดือน มี.ค.57   ประจำเดือน ก.ย.57
    ประจำเดือน ก.พ.57   ประจำเดือน ส.ค.57
    ประจำเดือน ม.ค.57   ประจำเดือน ก.ค.57
    ประจำเดือน ธ.ค.56   ประจำเดือน มิ.ย.57
    ประจำเดือน พ.ย.56   ประจำเดือน พ.ค.57
    ประจำเดือน ต.ค.56   ประจำเดือน เม.ย.57
  รายงานผลการปฏิบัติติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
     

                      ประจำปีงบประมาณ 2558

     
    ประจำเดือน มี.ค.58   ประจำเดือน ก.ย.58
    ประจำเดือน ก.พ.58   ประจำเดือน ส.ค.58
    ประจำเดือน ม.ค.58   ประจำเดือน ก.ค.58
    ประจำเดือน ธ.ค.57   ประจำเดือน มิ.ย.58
    ประจำเดือน พ.ย.57   ประจำเดือน พ.ค.58
    ประจำเดือน ต.ค.57   ประจำเดือน เม.ย.58
     

                      ประจำปีงบประมาณ 2559

     
    ประจำเดือน มี.ค.59   ประจำเดือน ก.ย.59
    ประจำเดือน ก.พ.59   ประจำเดือน ส.ค.59
    ประจำเดือน ม.ค.59   ประจำเดือน ก.ค.59
    ประจำเดือน ธ.ค.58   ประจำเดือน มิ.ย.59
    ประจำเดือน พ.ย.58   ประจำเดือน พ.ค.59
    ประจำเดือน ต.ค.58   ประจำเดือน เม.ย.59
     

                      ประจำปีงบประมาณ 2560

     
    ประจำเดือน มี.ค.60   ประจำเดือน ก.ย.60
    ประจำเดือน ก.พ.60   ประจำเดือน ส.ค.60
    ประจำเดือน ม.ค.60   ประจำเดือน ก.ค.60
    ประจำเดือน ธ.ค.59   ประจำเดือน มิ.ย.60
    ประจำเดือน พ.ย.59   ประจำเดือน พ.ค.60
    ประจำเดือน ต.ค.59   ประจำเดือน เม.ย.60

                      ประจำปีงบประมาณ 2561

     
    ประจำเดือน มี.ค.61   ประจำเดือน ก.ย.61
    ประจำเดือน ก.พ.61   ประจำเดือน ส.ค.61
    ประจำเดือน ม.ค.61   ประจำเดือน ก.ค.61
    ประจำเดือน ธ.ค.60   ประจำเดือน มิ.ย.61
    ประจำเดือน พ.ย.60   ประจำเดือน พ.ค.61
    ประจำเดือน ต.ค.60   ประจำเดือน เม.ย.61
     
 
     
 
   

 

รับผิดชอบโดย : กองเลขานุการ  กรมกิจการชายแดนทหาร
โทรศัพท์ :
0 2575 6454  E-mail : thaiborder_sc@hotmail.co.th

Copyright @ 2008   All rights reserved.