จก.ชด.ทหาร, ผอ.สพม.ชด.ทหาร และ ผอ.สชด.ชด.ทหาร เยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการ กับ ออท.กพช./ไทย ณ สอท.กพช.ไทย 5 พ.ค. 62
ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - เมียนมา นำ มทภ.3 และ ผบ.สำนักปฏิบัติการพิเศษที่ 4 พร้อมทั้งคณะกรรมการ RBC ทั้งสองฝ่ายเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทสส. 28 มิ.ย.62
ศปย.ศอ.ปส.ทท. จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตามชายแดน ไทย – ลาว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (๒)
การประชุมหารือข้อราชการและ แลกเปลี่ยนการแพทย์ทหารระหว่าง ไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๒
GBC ไทย - ลาว จัดการประชุมหารือข้อราชการ และแข่งขันกีฬา เชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง ไทย - ลาว
จัดการประชุม HLC ไทย - อินโนนิเซีย ณ กรุงจาร์กาตา อินโนนิเซีย ระหว่าง ๒๓ - ๒๕ เม.ย.๖๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ด้านความมั่นคงชายแดนไทย – ลาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - กัมพูชา ( General Border Committee : GBC ) ครั้งที่ ๑๔
HLC ไทย - เมียนมา ร่วมจัดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทหาร ระหว่างกองทัพไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๒
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร ดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑
หารือ คณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามชายแดน ไทย - ลาว
การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้าน ความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย และตรวจพื้นที่ ด่านปาดังเบชาร์ ด่านสะเดา ด่านบ้านประกอบ ๓๑ ต.ค. - ๒ พ.ย.๖๑
การประชุมเตรียมการ คณะกรรมการร่วมมือรักษา ความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๕

Mission banner3

 ประกาศ  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนบรรจุเป็นพนักงานราชการ
                         กรมกิจการชายแดนทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ -ที่นี่-
ประกาศ  ผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็น
                        พนักงานราชการชด.ทหาร วันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค.62
                        เวลา 13.00 น.-16.00น.
 
                            -ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-
                        -ตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานบริการ-

 

 

ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ -รายละเอียดและใบสมัคร-

1177430741

Mission banner2

4962 190904 0049

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIda3dddafa81

 การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามชายแดนทั่วไป ไทย - ลาว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (Sub GBC)
ณ โรงแรมซิตี้ มุกดาหาร
ระหว่าง ๑๙ - ๒๒ ส.ค. ๖๒

1177430741

caeae2da4af3c4495b78e10699b3afa97 24085185 190705 0003

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId3b948e17c9

จก.ชด.ทหาร, ผอ.สพม.ชด.ทหาร และ ผอ.สชด.ชด.ทหาร
เยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการ กับ ออท.กพช./ไทย
ณ สอท.กพช.ไทย
๕ ก.ค. ๖๒

1177430741

 

27868

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId570c8f939a

ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - เมียนมา นำ มทภ.๓ และ
ผบ.สำนักปฏิบัติการพิเศษที่ ๔ พร้อมทั้งคณะกรรมการ RBC
ทั้งสองฝ่ายเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทสส./ ประธาน HLC ไทย เมียนมา
ณ ห้องรับรอง ๖๒ บก.ทท.
๒๘ มิ.ย.๖๒

1177430741

 

S 24174600

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIdeb4e79235c

กิจกรรมพบปะกำลังพลของผู้บังคับบัญชา ชด.ทหาร
โดยมี รอง จก.ชด.ทหาร เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ 
๑๙ มิ.ย.๖๒

1177430741

5478c73a 669e 4160 9fec b31864536d71 

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId07cd40d054

ชด.ทหาร/ศปย.ศอ.ปส.ทท. จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามชายแดน ไทย – ลาว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (๒)
และการปฐมนิเทศชุดประสานงานประจำพื้นที่
ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จ.อุดรธานี
ระหว่าง ๒๐ - ๒๔ พ.ค.๖๒

 

 

1177430741

แลกเปลี่ยนแพทย์ ปี 62 ๑๙๐๕๒๑ 0122

 

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId36403ec685

ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - เมียนมา จัดการประชุมหารือข้อราชการและ
แลกเปลี่ยนการแพทย์ทหารระหว่าง ไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๒
ณ เมืองปิ่นอูละวิน สมม.
ระหว่าง ๑๓ - ๑๗ พ.ค.๖๒

1177430741

20190510 ๑๙๐๕๑๐ 0005

  

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId10123f45ea

ชด.ทหาร/สลก. GBC ไทย - ลาว จัดการประชุมหารือข้อราชการ และแข่งขันกีฬา
เชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง ไทย ข ลาว 
ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว
ระหว่าง ๙ - ๑๑ พ.ค.๖๒

1177430741

 

c9cce50f51145d420cdd0600867987843 24739086 ๑๙๐๔๒๖ 0088

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIdae05e857e6

 ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย-อินโนนิเซีย จัดการประชุม HLC ไทย - อินโนนิเซีย
ณ กรุงจาร์กาตา อินโนนิเซีย
ระหว่าง ๒๓ - ๒๕ เม.ย.๖๒


1177430741

537729

 

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId301e57d109
 

 ชด.ทหาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
ด้านความมั่นคงชายแดนไทย – ลาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของ ชุดประสานงานประจำพื้นที่
และคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดน ไทย - ลาว” ขึ้น
ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ เขตหลักสี่ กทม.
ระหว่าง ๒๑ - ๒๒ ก.พ.๖๒

1177430741

122864

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId0c69e6ccdb
 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และ รมว.กห. พร้อมคณะได้เดินทาง
เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป
ไทย - กัมพูชา ( General Border Committee : GBC ) ครั้งที่ ๑๔ 
ณ กรุงพนมเปญ   ระหว่าง ๑๓ - ๑๔ ก.พ. 62


1177430741

วัฒนธรรม 190215 0010

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId61ab063b23
 

 

ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - เมียนมา
ร่วมจัดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทหาร
ระหว่างกองทัพไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๒ 

ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมา ระหว่าง ๑๓ - ๑๕ ก.พ.๖๒


1177430741
caeae2da4af3c4495b78e10699b3afa97 20766356 190115 0034

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId042e49bed5
 

ชด.ทหาร จัดการประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒
๑๑ ม.ค.๖๒


1177430741

 

 

 หารือยาเสพติดไทย ลาว 190115 0019 0

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIdbf40d50341
 

หารือ คณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามชายแดน ไทย - ลาว

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ บก.ทท.  ๔ ม.ค.๖๒


1177430741


 

เยี่ยมคำนับ ๑๘๑๑๒๖ 0005

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId289a957536
 

 เสธ.ทหาร และคณะ เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างกองทัพไทย – ลาว ครั้งที่ ๓
เพื่อร่วมการเฉลิมฉลองการก่อตั้งกองทัพประชาชนลาว ครบรอบ ๗๐ ปี

ระหว่าง ๒๓ - ๒๔ พ.ย.๖๑

1177430741

1

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId94fb450c35
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย  
ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
และตรวจพื้นที่ ด่านปาดังเบชาร์ ด่านสะเดา ด่านบ้านประกอบ
จ.สงขลา
ระหว่างวันที่ ๓๑ ต.ค. - ๒ พ.ย.๖๑

1177430741

ประชุมGBCไทย กัมพูชา 181101 0038

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIdc69711c223
 

การประชุมเตรียมการ สำหรับการประชุม
คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑๔

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ
๓๐ ต.ค.๖๑

1177430741

 

ประชุมเตรียม sub ลาว 181017 0027

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId5d81a0ac71
 

การประชุมเตรียมการ คณะกรรมการร่วมมือรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๕

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ
๑๖ ต.ค.๖๑

1177430741

 ปฐมนิเทศ 181017 0074

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId5f72e1a1aa
 

จัดการปฐมนิเทศแก่กำลังพล ชด.ทหาร
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ
๙ ต.ค.๖๑

1177430741

 สถาปนา ชด.ทหาร 12 ปี 181017 0186

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIdc692e6119e
 

วันสถาปนา กรมกิจการชายแดนทหาร ณ บก.ทท.
๘ ต.ค.๖๑

1177430741

 

2B0A8355

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId7a31871dd7
 

ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - มาเลเซีย จัดการประชุม
คณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๕
ณ รร.ดุสิตธานี 
๒๙ ส.ค.๖๑

1177430741

 

AKM 1456

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId0d59e0710f
 

ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - เมียนมา จัดการประชุม
คณะกรรมการระดับสูง (HLC)ไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๖ 
ณ เมืองพุกาม ประเทศ เมียนมา
๑๗ ส.ค.๖๑ 

1177430741

127031

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId483b9bf70c
 

ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - เมียนมา จัดการประชุมหารือและให้การรับรอง
ผู้แทนกองทัพเมียนมาและคณะในโอกาสเดินทางเข้าแข่งขันกีฬามิตรภาพ
ระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๒
ณ จ.เชียงราย
ระหว่าง ๒๓ - ๒๗ ก.ค.๖๑

1177430741

IMG 6816

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId1d2b399daf
 

การประชุม Sub - GBC ไทย-ลาว ครั้งที่ ๕๙
ณ รร.เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เมือง .จ.เชียงราย
ระหว่าง ๑๖ - ๒๐ ก.ค.๖๑

1177430741

2

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId2a92fc9114

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน
เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ณ  จ.สระแก้ว และ จ.จันทบุรี
ระหว่าง ๑๘ - ๑๙ ก.ค.๖๑

1177430741

1

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIdbd2d758c12

การประชุมหารือร่วมระหว่าง BLOs ไทย - เมียนมา 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ จ.ตาก
ระหว่าง ๑๐ - ๑๓ ก.ค.๖๑

 

1177430741Play1Pressedไปหน้าที่ 2