23 ธ.ค.63  จก.ชด.ทหาร และภริยา มอบเงินให้กับ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เพื่อจัดกิจกรรมกาชาดประจำปี ๒๕๖๓   ณ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. 
18 ธ.ค.63 การประชุม กอ.นชท. ปี 64 โดยมี ผบ.ทสส./ผอ.นชท. เป็นประธาน  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร บก.ทท. 
30 พ.ย.63 จก.ชด.ทหาร และคณะ เดินทางไปหารือข้อราชการ กับ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ณ สำนักงาน ป.ป.ส.

News ชด.ทหาร เรื่อง มาตรการเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
News การอบรมความรู้ เรื่อง Covid -19 

HNY64 RTARF

Mission banner2

 

caeae2da4af3c4495b78e10699b3afa97 33738299 210110 0

23 ธ.ค.63
 เวลา ๑๓๓๐ จก.ชด.ทหาร และภริยา มอบเงินให้กับ
นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เพื่อจัดกิจกรรมกาชาดประจำปี ๒๕๖๓  
ณ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. 

 

 

1177430741

 

 64 210110 20

18 ธ.ค.63
ชด.ทหาร/สลก.กอ.นชท. ได้จัดประชุม กอ.นชท. ปี 64
โดยมี ผบ.ทสส./ผอ.นชท. เป็นประธาน 
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร บก.ทท. 

 

1177430741

 

DSC 0076

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId6f0b2d266d
 

 ระหว่าง วันที่ 14 - 15 ธ.ค 63
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงชายแดน
ไทย - กัมพูชา และ ไทย - ลาว 
เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาในพื้นที่ชายแดน แนวทางแก้ไขปัญหา 
พร้อมทั้งหาแนวทางการดำเนินงานตามกลไกความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงชายแดนภายใต้ New Normal 
ณ โรงแรมไพน์เฮิร์สท จ.ปทุมธานี

1177430741

30 63 210110 15

30 พ.ย.63
จก.ชด.ทหาร และคณะ เดินทางไปหารือข้อราชการ
กับ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส.
ณ สำนักงาน ป.ป.ส.

1177430741

 

        17 พ.ย 63    จก.ชด.ทหาร นำคณะหารือข้อราชการกับ กปช.จต.
         16 พ.ย 63   สัมมนาเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงชายแดนไทย-เมียนมา
           5 พ.ย 63   จก.ชด.ทหาร และคณะ ร่วมหารือข้อราชการกับ มทภ.3
           
8 ต.ค 63
   วันคล้ายวันสถาปนา ชด.ทหาร ครบรอบปีที่ 14