ประชุม คณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๕ ๒๙ ส.ค.๖๑
ประชุม คณะกรรมการระดับสูง (HLC)ไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๖ ๑๗ ส.ค.๖๑ 
การประชุม Sub - GBC ไทย-ลาว ครั้งที่ ๕๙ ระหว่าง ๑๖ - ๒๐ ก.ค.๖๑
การประชุมหารือร่วมระหว่าง BLOs ไทย - เมียนมา ๑๐ - ๑๓ ก.ค.๖๑
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมระหว่างกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชา ทอดผ้าป่าร่วมกัน ณ วัดจันทร์บุรีวงศ์
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหารระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๑ ๑๑-๑๓ มิ.ย.๖๑
การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มเติมความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย – ลาว
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร ดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑
กิจกรรมโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดปทุมทอง จ.ปทุมธานี ๒๓ พ.ค.๖๑

Mission banner2

2B0A8355

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIdc289b87e25
 

ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - มาเลเซีย จัดการประชุม
คณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๕
ณ รร.ดุสิตธานี 
๒๙ ส.ค.๖๑

 

AKM 1456

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIdea75f90496
 

ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - เมียนมา จัดการประชุม
คณะกรรมการระดับสูง (HLC)ไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๖ 
ณ เมืองพุกาม ประเทศ เมียนมา
๑๗ ส.ค.๖๑ 

127031

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId3f551260da
 

ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - เมียนมา จัดการประชุมหารือและให้การรับรอง
ผู้แทนกองทัพเมียนมาและคณะในโอกาสเดินทางเข้าแข่งขันกีฬามิตรภาพ
ระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๒
ณ จ.เชียงราย
ระหว่าง ๒๓ - ๒๗ ก.ค.๖๑

1177430741

IMG 6816

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId46122c5383
 

การประชุม Sub - GBC ไทย-ลาว ครั้งที่ ๕๙
ณ รร.เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เมือง .จ.เชียงราย
ระหว่าง ๑๖ - ๒๐ ก.ค.๖๑

1177430741

2

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId0e2366a390

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน
เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ณ  จ.สระแก้ว และ จ.จันทบุรี
ระหว่าง ๑๘ - ๑๙ ก.ค.๖๑

1177430741

1

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId1b5daac286

การประชุมหารือร่วมระหว่าง BLOs ไทย - เมียนมา 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ จ.ตาก
ระหว่าง ๑๐ - ๑๓ ก.ค.๖๑

 

1177430741Play1Pressedไปหน้าที่ 2