การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้าน ความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย และตรวจพื้นที่ ด่านปาดังเบชาร์ ด่านสะเดา ด่านบ้านประกอบ ๓๑ ต.ค. - ๒ พ.ย.๖๑
การประชุมเตรียมการ คณะกรรมการร่วมมือรักษา ความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๕
ปฐมนิเทศแก่กำลังพล ชด.ทหาร ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ
วันสถาปนา กรมกิจการชายแดนทหาร ณ บก.ทท.
ประชุม คณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๕ ๒๙ ส.ค.๖๑
ประชุม คณะกรรมการระดับสูง (HLC)ไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๖ ๑๗ ส.ค.๖๑ 
การประชุม Sub - GBC ไทย-ลาว ครั้งที่ ๕๙ ระหว่าง ๑๖ - ๒๐ ก.ค.๖๑
การประชุมหารือร่วมระหว่าง BLOs ไทย - เมียนมา ๑๐ - ๑๓ ก.ค.๖๑
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมระหว่างกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชา ทอดผ้าป่าร่วมกัน ณ วัดจันทร์บุรีวงศ์
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหารระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๑ ๑๑-๑๓ มิ.ย.๖๑
การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มเติมความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย – ลาว
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร ดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑
กิจกรรมโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดปทุมทอง จ.ปทุมธานี ๒๓ พ.ค.๖๑

Mission banner2

เยี่ยมคำนับ ๑๘๑๑๒๖ 0005

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId8cbe18a0e5
 

 เสธ.ทหาร และคณะ เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างกองทัพไทย – ลาว ครั้งที่ ๓
เพื่อร่วมการเฉลิมฉลองการก่อตั้งกองทัพประชาชนลาว ครบรอบ ๗๐ ปี

ระหว่าง ๒๓ - ๒๔ พ.ย.๖๑

1177430741

1

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId4c3c519d97
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย  
ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
และตรวจพื้นที่ ด่านปาดังเบชาร์ ด่านสะเดา ด่านบ้านประกอบ
จ.สงขลา
ระหว่างวันที่ ๓๑ ต.ค. - ๒ พ.ย.๖๑

1177430741

ประชุมGBCไทย กัมพูชา 181101 0038

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId4d6cdca340
 

การประชุมเตรียมการ สำหรับการประชุม
คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑๔

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ
๓๐ ต.ค.๖๑

1177430741

 

ประชุมเตรียม sub ลาว 181017 0027

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId9212946562
 

การประชุมเตรียมการ คณะกรรมการร่วมมือรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๕

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ
๑๖ ต.ค.๖๑

1177430741

 ปฐมนิเทศ 181017 0074

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId34f6c76702
 

จัดการปฐมนิเทศแก่กำลังพล ชด.ทหาร
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาไชยานุภาพ
๙ ต.ค.๖๑

1177430741

 สถาปนา ชด.ทหาร 12 ปี 181017 0186

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId7f750e71fd
 

วันสถาปนา กรมกิจการชายแดนทหาร ณ บก.ทท.
๘ ต.ค.๖๑

1177430741

 

2B0A8355

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIdd405bdbdae
 

ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - มาเลเซีย จัดการประชุม
คณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๕
ณ รร.ดุสิตธานี 
๒๙ ส.ค.๖๑

1177430741

 

AKM 1456

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId73509a0df0
 

ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - เมียนมา จัดการประชุม
คณะกรรมการระดับสูง (HLC)ไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๖ 
ณ เมืองพุกาม ประเทศ เมียนมา
๑๗ ส.ค.๖๑ 

1177430741

127031

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId0a7b5f71e9
 

ชด.ทหาร/สลก. HLC ไทย - เมียนมา จัดการประชุมหารือและให้การรับรอง
ผู้แทนกองทัพเมียนมาและคณะในโอกาสเดินทางเข้าแข่งขันกีฬามิตรภาพ
ระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๒
ณ จ.เชียงราย
ระหว่าง ๒๓ - ๒๗ ก.ค.๖๑

1177430741

IMG 6816

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId49ab4554e0
 

การประชุม Sub - GBC ไทย-ลาว ครั้งที่ ๕๙
ณ รร.เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เมือง .จ.เชียงราย
ระหว่าง ๑๖ - ๒๐ ก.ค.๖๑

1177430741

2

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeId0662aa731c

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน
เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ณ  จ.สระแก้ว และ จ.จันทบุรี
ระหว่าง ๑๘ - ๑๙ ก.ค.๖๑

1177430741

1

View the embedded image gallery online at:
http://tncbcc.rtarf.mi.th/new/#sigFreeIdbabf308789

การประชุมหารือร่วมระหว่าง BLOs ไทย - เมียนมา 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ จ.ตาก
ระหว่าง ๑๐ - ๑๓ ก.ค.๖๑

 

1177430741Play1Pressedไปหน้าที่ 2